TV& VIDEO

ý tưởng sáng tạo

Đà Nẵng: Ngày hội "Kết nối ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp"

Đà Nẵng: Ngày hội "Kết nối ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp"

VTV.vn - Sáng nay (25/11), Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày hội "Kết nối ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp" năm 2017.