TV& VIDEO

ý tưởng sáng tạo

Thừa Thiên Huế phát động phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ

Thừa Thiên Huế phát động phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ

VTV.vn - Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp đột phá mạnh mẽ, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển nhanh số lượng doanh nghiệp, đặc biệt là trong giới trẻ.