TV& VIDEO

yen Nhật bản

Nga đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ ngoại tệ dự trữ

Nga đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ ngoại tệ dự trữ

VTV.vn - Thị trường Hối đoái Moscow, nơi Ngân hàng Trung ương Nga mua các đồng tiền để dự trữ, đã bắt đầu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ từ cuối năm 2010.