TV& VIDEO

Yingluck Shinawatra

Thái Lan tăng cường an ninh trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck

Thái Lan tăng cường an ninh trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan đã được lệnh tăng cường an ninh tại Tòa án tối cao trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck.