TV& VIDEO

Yoo Seung Ho

Kim So Hyun được nhận vào Đại học

Kim So Hyun được nhận vào Đại học

VTV.vn - Nữ diễn viên trẻ của Hàn Quốc đã được nhận vào Đại học Hanyang.