TV& VIDEO

Zimbabwe

100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe mua được... vài ổ bánh mỳ

100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe mua được... vài ổ bánh mỳ

VTV.vn - 100 nghìn tỷ dollar chỉ mua được vài ổ bánh mỳ, câu chuyện nghe có vẻ khó tin, tuy nhiên điều này lại đang xảy ra ở Zimbabwe với đồng nội tệ Zimbabwe Dollar.