Các kỳ liên hoan trước

Dưới đây là thông báo của BTC về giá trị giải Vàng, giải Bạc, Bằng khen của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40.
 
 
 
a4

 - Giải tác phẩm xuất sắc về đề tài Dân tộc - Miền núi: trị giá 10 triệu đồng/ giải.

- Tiền thưởng kèm theo các giải sẽ được Ban Tổ chức chuyển khoản về đơn vị dự thi theo thông tin tài khoản của đơn vị dự thi đăng ký trên phần mềm LHTHTQ.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588