TV& VIDEO

AIIB

AIIB phê duyệt các khoản cho vay đầu tiên trị giá 509 triệu USD

AIIB phê duyệt các khoản cho vay đầu tiên trị giá 509 triệu USD

VTV.vn - Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã phê duyệt 4 khoản vay đầu tiên với tổng trị giá 509 triệu USD, dành cho dự án tại các nước thành viên.