TV& VIDEO

Ẩm thực Trung Quốc

Mùa thu hoạch măng tre ở Trung Quốc

Mùa thu hoạch măng tre ở Trung Quốc

VTV.vn - Cứ đến khoảng thời gian này hàng năm, người dân ở thành phố Lâm An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lại bận rộn thu hoạch măng.