TV& VIDEO

ăn mặc phản cảm

Chấn chỉnh hiện tượng du khách ăn mặc phản cảm tại các điểm di tích

Chấn chỉnh hiện tượng du khách ăn mặc phản cảm tại các điểm di tích

VTV.vn - Rất nhiều du khách có mặt tại những di tích lịch sử văn hóa trong những trang phục hoàn toàn không phù hợp với một nơi tôn nghiêm, nơi để mọi người bày tỏ lòng thành kính.