TV& VIDEO

an ninh hạt nhân

Khủng bố là vấn đề nổi cộm tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Khủng bố là vấn đề nổi cộm tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VTV.vn - Nguy cơ khủng bố và Triều Tiên là 2 vấn đề nổi cộm được đề cập đến trong Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4, đang được tổ chức tại Washington, Mỹ.