ảnh hưởng của El Nino

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của El Nino từ tháng 7

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của El Nino từ tháng 7

VTV.vn - Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào tháng 7 tới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive