ATGT

Hà Nội tổ chức dạy chương trình giáo dục An toàn giao thông cho các cấp học

Hà Nội tổ chức dạy chương trình giáo dục An toàn giao thông cho các cấp học

VTV.vn - Từ tháng 2/2018 đến nay, 32 trường học tại Hà Nội đã được tổ chức dạy thí điểm chương trình giáo dục ATGT và nhận được nhiều phản hồi tích cực..