TV& VIDEO

bậc đại học

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Nên giảm lý thuyết, tăng thực hành cho sinh viên

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Nên giảm lý thuyết, tăng thực hành cho sinh viên

VTV.vn - Theo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được phê duyệt, chương trình bậc Đại học có thể rút ngắn thời gian đào tạo ở mức 3-5 năm, so với 4-6 năm như hiện nay.