TV& VIDEO

bác sĩ Trung Quốc

"Vẽ" bệnh để móc túi bệnh nhân tại các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

"Vẽ" bệnh để móc túi bệnh nhân tại các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều phòng khám có bác sĩ Trung Quốc sử dụng chiêu bài "vẽ" bệnh để móc túi bệnh nhân.