bác sỹ trẻ

Đào tạo bác sỹ trẻ công tác tại vùng khó khăn

Đào tạo bác sỹ trẻ công tác tại vùng khó khăn

VTV.vn - Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình này được đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc" và thực hành tay nghề chiếm 70% đơn vị học trình.