TV& VIDEO

bãi thử hạt nhân

Xuất hiện dấu hiệu về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

Xuất hiện dấu hiệu về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

VTV.vn - Theo trang mạng theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), có dấu hiệu về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6.