TV& VIDEO

bán cầu não

Một loạt trung tâm kích hoạt não tại Hà Nội phải đóng cửa, hoàn trả học phí

Một loạt trung tâm kích hoạt não tại Hà Nội phải đóng cửa, hoàn trả học phí

VTV.vn - Những trung tâm kích hoạt não đã ngừng hoạt động phải trả lại toàn bộ học phí cho học viên nếu đã thu tiền nhưng chưa tiến hành giảng dạy.