TV& VIDEO

Ban khoa giáo

Thanh niên Ban Khoa giáo với các hoạt động từ thiện tại vùng cao Hà Giang

Thanh niên Ban Khoa giáo với các hoạt động từ thiện tại vùng cao Hà Giang

VTV.vn - Ban Khoa giáo, Đài THVN đã tổ chức chương trình từ thiện trao tặng sách, báo, tạp chí và phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.