TV& VIDEO

bán lẻ hàng hóa

Doanh thu bán lẻ năm 2017 đạt gần 130 tỷ USD

Doanh thu bán lẻ năm 2017 đạt gần 130 tỷ USD

VTV.vn - Đây là mức tăng trưởng khá cao so với những năm trước đó.