TV& VIDEO

bán lẻ hàng hóa

Đẩy mạnh tiêu dùng để kích thích tăng trưởng

Đẩy mạnh tiêu dùng để kích thích tăng trưởng

VTV.vn - Tính toán của các chuyên gia kinh tế cho thấy, nếu đẩy mạnh tiêu dùng thêm 1%, nền kinh tế sẽ có thêm 38.000 tỷ đồng và doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển.