bàn phím

Bàn phím cơ giá rẻ chứa phần mềm giám sát

Bàn phím cơ giá rẻ chứa phần mềm giám sát

VTV.vn - Bàn phím MantisTek đã sử dụng phần mềm Cloud Driver để thu thập và phân tích thông tin, sau đó gửi về máy chủ ở nước ngoài.