bán quảng cáo

Mạng xã hội đang chi phối chúng ta như thế nào?

Mạng xã hội đang chi phối chúng ta như thế nào?

VTV.vn - Các công ty sử dụng dữ liệu của người dùng để phục vụ cho việc tối ưu hóa lợi nhuận nhờ bán quảng cáo, thu lợi hàng tỷ USD, thậm chí truyền bá các tư tưởng chính trị...