TV& VIDEO

bảng lương

Cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm thẻ

Cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm thẻ

Thời gian qua, khán giả liên tục nhận được những cuộc điện thoại với lời giới thiệu từ nhân viên ngân hàng tiếp thị các dịch vụ thẻ với những điều kiện khá kỳ lạ. Khi kiểm tra lại phía ngân hàng thì nhận được phản hồi không có các dịch vụ kiểu trên.