bảng lương

Bất cập thang bảng lương

Bất cập thang bảng lương

VTV.vn - Quy định về thang bảng lương từ năm 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập.