TV& VIDEO

Bảng xếp hạng FIFA

ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 9

ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 9

VTV.vn - Theo Bảng xếp hạng FIFA tháng 9 mới công bố, ĐT Việt Nam đã vươn lên hạng 130 thế giới, vị trí cao nhất từ đầu năm đến nay.