Bao cao su

Ấn Độ cấm quảng cáo bao cao su trong “giờ vàng”

Ấn Độ cấm quảng cáo bao cao su trong “giờ vàng”

VTV.vn - Ấn Độ cấm quảng cáo bao cao su trong “giờ vàng” vì gây ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ.