TV& VIDEO

bảo hiểm tiền gửi

Quốc hội thảo luận về Luật Các tổ chức tín dụng

Quốc hội thảo luận về Luật Các tổ chức tín dụng

VTV.vn - Lần đầu tiên Dự thảo Luật Các tố chức tín dụng (sửa đổi) cho phép các ngân hàng yếu kém được phá sản.