TV& VIDEO

bảo hộ phá sản

Hãng đồ chơi hàng đầu nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Hãng đồ chơi hàng đầu nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản

VTV.vn - Ngày 19/9, chuỗi bán lẻ đồ chơi số 1 của Mỹ Toys "R" Us đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ và Canada.