TV& VIDEO

bao quy đầu

Những quan niệm sai lầm về bao quy đầu

Những quan niệm sai lầm về bao quy đầu

VTV.vn - Cắt bao quy đầu cho trẻ nhỏ đã trở nên phổ biến, nhưng thực sự có nhiều trường hợp hẹp bao quy đầu bị phẫu thuật một cách oan uổng do những quan niệm sai lầm của phụ huynh