TV& VIDEO

bắt buộc

Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

Năm nay, thời gian làm bài đối với 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn được giảm từ 150 phút xuống còn 120 phút. Thời gian làm bài các môn còn lại vẫn như cũ.