TV& VIDEO

bầu cử Pháp

Bầu cử Quốc hội Pháp: Thắng trong chính trị cũng là thắng về tài chính

Bầu cử Quốc hội Pháp: Thắng trong chính trị cũng là thắng về tài chính

VTV.vn - Đảng Nền Cộng hòa tiến bước đã chiến thắng bầu cử Quốc hội tại Pháp. Chiến thắng đó cũng đồng nghĩa với việc đảng này sẽ nhận được những khoản tiền lớn của ngân sách Pháp.