TV& VIDEO

bệnh không lây nhiễm

Hội nghị cấp cao APEC thảo luận về các vấn đề y tế

Hội nghị cấp cao APEC thảo luận về các vấn đề y tế

VTV.vn - Ngày 24/8, tại TP.HCM, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức quốc tế tiếp tục cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế.