TV& VIDEO

Bệnh viện K Trung ương

Bệnh ung thư có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm

Bệnh ung thư có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm

VTV.vn - Việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư sẽ giúp tỷ lệ điều trị khỏi thành công lên tới 80%.