TV& VIDEO

Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh trong hỗ trợ sinh sản

Hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh trong hỗ trợ sinh sản

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, bệnh viện Sản - nhi Quảng Ninh đã thực hiện gần 200 ca với tỷ lệ thành công cao.