TV& VIDEO

Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Lấy da từ bố để ghép cứu con bị bỏng 80% cơ thể

Lấy da từ bố để ghép cứu con bị bỏng 80% cơ thể

VTV.vn - Bệnh nhi bị bỏng sâu do lửa cháy đã được tiến hành ghép da từ chính người bố của mình.