TV& VIDEO

Bệnh viện Nhi TƯ

Kết quả tích cực từ dự án Nâng cao nhận thức về bệnh Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Kết quả tích cực từ dự án Nâng cao nhận thức về bệnh Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

VTV.vn - Dự án đã giúp hơn 700 y bác sĩ tăng cường kiến thức sàng lọc, chẩn đoán, điều trị; giúp xác định thêm 45-50 trường hợp mắc mới mỗi năm từ 2014-2016.