TV& VIDEO

bệnh viện ung bướu

Ấm áp chương trình "Chiều Chủ Nhật tình nguyện"

Ấm áp chương trình "Chiều Chủ Nhật tình nguyện"

VTV.vn - "Chiều Chủ Nhật tình nguyện" là một chương trình ý nghĩa do các bạn trẻ của câu lạc bộ "Một bức tranh nhiều hy vọng" tổ chức 2 tuần một lần tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng