TV& VIDEO

Bệnh viện Xanh Pôn

Tăng cường công tác phòng chống cúm và sởi

Tăng cường công tác phòng chống cúm và sởi

VTV.vn - Bộ Y tế đã có chỉ thị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp, trong đó nhấn mạnh tới việc phòng chống bệnh cúm và sởi.