TV& VIDEO

BHYT toàn dân

Năm 2020, ít nhất 90% dân số tham gia BHYT

Năm 2020, ít nhất 90% dân số tham gia BHYT

VTV.vn - Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm hướng tới BHYT toàn dân.