biên giới Việt - Trung

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

VTV.vn - Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ tư đã chính thức bắt đầu ngày 23/9 tại tỉnh Lai Châu.