TV& VIDEO

bộ máy hành chính nhà nước

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt - Bước đột phá về cơ chế chính sách

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt - Bước đột phá về cơ chế chính sách

VTV.vn - Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ là một bước đột phá về cơ chế chính sách để các địa phương như Vân Đồn khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để vươn lên.