TV& VIDEO

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga

Những chuyến hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ

Những chuyến hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ

VTV.vn - Hôm nay (9/11), các chuyến hàng cứu trợ đã bắt đầu được vận chuyển đến người dân vùng lũ, giúp họ giảm bớt phần nào khó khăn.