TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Bộ TNMT: Nhà máy giấy Lee & Man đã đủ điều kiện để vận hành chính thức

Bộ TNMT: Nhà máy giấy Lee & Man đã đủ điều kiện để vận hành chính thức

VTV.vn - Bộ TNMT khẳng định: Nhà máy này đã đủ điều kiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, để vận hành chính thức.