Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiến hành họp ASEAN+1

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiến hành họp ASEAN+1

VTV.vn - Hôm nay (6/8), các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đã bắt đầu các phiên họp theo hình thức ASEAN+1.