TV& VIDEO

Bộ trưởng Nguyễn Quân

Đón xem Gala Sáng kiến - Giải pháp 2015 (21h05, VTV2)

Đón xem Gala Sáng kiến - Giải pháp 2015 (21h05, VTV2)

VTV.vn - Chương trình Gala Sáng kiến - Giải pháp 2015 sẽ lên sóng VTV2 lúc 21h05 hôm nay (1/1/2016).