TV& VIDEO

bội nhiễm

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo phòng chống bọ xít hút máu

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo phòng chống bọ xít hút máu

Bọ xít hút máu là loài côn trùng đã được phát hiện nhiều năm tại Việt Nam và ghi nhận ở nhiều địa phương trên cả nước.