TV& VIDEO

bông điên điển

Một lần dạo trong thế giới nước Trà Sư

Một lần dạo trong thế giới nước Trà Sư

 Mùa nước nổi khoảng từ tháng 7 đến hết tháng 11 là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm.