TV& VIDEO

bọt trắng

Lý giải việc bọt trắng xóa phủ kín khắp mặt kênh Tàu Hủ

Lý giải việc bọt trắng xóa phủ kín khắp mặt kênh Tàu Hủ

VTV.vn - Theo Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM, nước kênh bị sục lên do vận hành 2 máy bơm nên tạo bọt trắng xóa và đây không phải là chuyện mới.