TV& VIDEO

BOT

Trạm BOT Ninh An, Khánh Hòa đã thông thoáng trở lại

Trạm BOT Ninh An, Khánh Hòa đã thông thoáng trở lại

VTV.vn - Trong ngày 9/12, tình hình giao thông tại trạm BOT Ninh An đã thông thoáng trở lại, do Bộ ngành, các chủ đầu tư đã thực hiện miễn giảm phí cho người dân ở 3 xã lân cận.