TV& VIDEO

Bưởi Phúc Trạch

Xúc tiến đầu tư đặc sản cam, bưởi Hà Tĩnh

Xúc tiến đầu tư đặc sản cam, bưởi Hà Tĩnh

VTV.vn - Để góp phần quảng bá và khẳng định thương hiệu cho đặc sản cam bưởi, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xúc tiến đầu tư, liên kết sản xuất.