buôn lậu gỗ

Đăk Nông: Tạm đình chỉ Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1

Đăk Nông: Tạm đình chỉ Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1

VTV.vn - Ông Phạm Văn Hồng - Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil đã bị tạm đình chỉ công tác.