TV& VIDEO

cải thiện trí nhớ

Giấm quả Việt quất có thể ngăn chặn mất trí nhớ?

Giấm quả Việt quất có thể ngăn chặn mất trí nhớ?

Các nhà khoa học đã khám phá ra một liệu pháp điều trị mới dưới dạng Blueberry vinegar (giấm quả Việt quất) cho bệnh sa sút trí tuệ.