cấm phá thai

Đa số người dân Ireland đồng ý bỏ Luật Cấm phá thai

Đa số người dân Ireland đồng ý bỏ Luật Cấm phá thai

VTV.vn - Ngày 26/5, người dân Ireland đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về quyền phá thai.